17. listopad 1989 přinesl pro mnohé z nás dosud nevídanou svobodu. Najednou jsme mohli nejen říkat a psát cokoliv, mohli jsme ale také cestovat – zkrátka jsme se stali svobodnými občany svobodné země. Necelých 30 let poté se svoboda stala tak samozřejmou, že si ji ani neuvědomujeme.

Tváře svobody

VIRTUÁLNÍ “ŽELEZNÁ OPONA”

Proto jsme se rozhodli pro malou připomínku. Každý, kdo chtěl 17. listopadu 2017 navštívit jakékoliv zahraniční webové stránky, se setkal s virtuální „železnou oponou“. Teprve po kliknutí na pokyn „Chci svobodně pokračovat“ bylo možné zobrazit požadované stránky. A těm, kdo toho dne cestovali do zahraničí, jsme při překročení hranic formou SMS připomněli, že ještě před několika desítkami let by něco takového nebylo možné.

DALŠÍ
AKTIVITY

SVOBODA NENÍ SAMOZŘEJMOST