Křesťanství vadilo komunistickým ideologům z mnoha důvodů. S pronásledováním představitelů církve i věřících proto začali nedlouho poté, co se v roce 1948 formou převratu chopili moci.

Pověst o kříži, který se údajně v malé vsi Číhošť pohnul při kázání pátera Josefa Toufara – který mimochodem tzv. zázrak ani neviděl ani nijak nepropagoval, stačila v únoru 1950 k tomu, aby STB kněze zatkla a brutálně vyslýchala. Komunisté z Toufara doslova vytloukli přiznání, že tzv. „zázrak“ zinscenoval, aby manipuloval věřící. Těžko si dokážeme představit krutost mučení, které přimělo Josefa Toufara prohlásit, že křížem hýbal úmyslně.

Následkům drastických výslechů 25. 2. 1950 podlehl. STB mohla být v klidu. Tenhle obžalovaný už své přiznání neodvolá. Zároveň se rozpoutala vlna zatýkání a perzekucí kněží i řeholníků.

K výročí Toufarova úmrtí se konala pietní akce. Vizuálním i hudebním propojením okolních kostelů do formy kříže s centrem v bývalém Borůvkově sanatoriu, kde Josef Toufar zemřel, jsme připomněli, že ani svoboda náboženského vyznání není samozřejmost. A že zázraky se dějí, i když mají občas pár desítek let zpoždění.

Záznam události Svíčka pro Toufara z Borůvkova sanatoria


DALŠÍ
AKTIVITY

SVOBODA NENÍ SAMOZŘEJMOST