My, kdo jsme dobu těsně po druhé světové válce nezažili, si už jen stěží představíme, jak obtížné muselo tehdy být zkoušet nastartovat normální fungování společnosti. Chyběly prostředky, infrastruktura, lidi, všechno. Přes všechny těžkosti dokázali někteří čeští podnikatelé a živnostníci své firmy postavit na nohy tak, že pomalu zase začínaly prosperovat. Blýskalo se na lepší časy.

A potom přišel komunistický puč v únoru 1948 a jeho následky. Stovky tisíc schopných Čechů byly za svou pracovitost, podnikavost a schopnosti režimem systematicky deptány, posílány do pracovních táborů a ničeny.

Sestavili jsme pomyslný žebříček pěti nejúspěšnějších z nich… těch, kteří mohli být elitou, o jaké dnes čteme v ekonomických médiích, kdyby osud nerozhodl jinak. Výsledky zmařeného podnikání jim tím po takové době sice nevrátíme, ale je důležité jejich osud připomínat.

Žebříček TOP 5
nejúspěšnějších podnikatelů
v České republice

Výše uvedený žebříček je pouze hypotetický a pořadí se nemusí odpovídatreálným skutečnostem. Žebříček byl sestaven, aby demonstroval, že zásada „Svoboda není samozřejmost“ platí i v podnikání.

Podobně smutných osudů bychom v archivech našli velké množství. A možná, že několik jich máte i vy sami ve svém okolí. Stačí se zeptat pamětníků. Nechat si vyprávět, jak probíhala kolektivizace venkova, znárodnění podniků, „očištění“ škol od potomků buržoazních rodičů a kulaků… a poslouchat. A pamatovat si, že svoboda není samozřejmost.

DALŠÍ
AKTIVITY

SVOBODA NENÍ SAMOZŘEJMOST